Coral de Ruada
Menú
90 Aniversario
Certame Internacional de Coros de Ruada
Premio Xabier Prado Lameiro
Concertos
«Abril  2014»
L M Mi J V S D
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930       
             

» ACTUALIZACIÓN

No día de hoxe actualizamos a páxina web que, por causas técnicas, levaba uns meses sen actualizar nos apartados "Fotografías" e "Recensións de Prensa".

Enviado por coralderuada o 04 de Abril do 2014 ás 22:56
0 Comentarios
» COLABORACION CON CENTROS ESCOLARES

 COLABORACIÓN COS CENTROS ESCOLARES:

CONCEPCIÓN ARENAL, MIRAFLORES E PADRE FEIJÓO - ZORELLE

A Xunta de Goberno da Coral De Ruada leva tempo analizando a necesidade de establecer convenios de colaboración cos centros escolares da nosa cidade cun doble obxectivo: por unha parte dar a coñecer entre os rapaces e rapazas ourensáns a música tradicional e polifónica galegas e, por outra banda, dar a coñecer a Coral De Ruada entre os escolares para que, nun futuro, poidan formar parte da mesma, propiciando o relevo xeneracional necesario para a continuidade da Coral De Ruada que acaba de cumplir 95 anos de existencia.

 Dende as primeiras semanas deste ano, varios membros da Xunta de Goberno de De Ruada, incluídos o director e o subdirector artísticos, fixeron varias xestións con varios centros escolares para levar a cabo esta colaboración do mellor xeito posible, tendo en conta as características particulares de cada centro. Froito destas xestións iniciouse un programa de colaboración da Coral cos seguintes centros escolares: Concepción Arenal, Miraflores e Padre Feijóo – Zorelle, gracias á entusiasta colaboración dos equipos directivos e profesores implicados dos tres centros.

De Ruada ofrece a estes centros partituras, asesoramento por parte da súa dirección artística, e mesmo participación no desenvolvemento desta actividade.

Neste intre, grupos de alumnos e alumnas dos tres colexios están a preparar varias cantigas do repertorio da Coral De Ruada.

A Xunta de Goberno da Coral De Ruada ten moita ilusión posta neste novo proxecto que -xunto coa “Escola Virxilio Fernández” de instrumentos populares galegos, posta en marcha no pasado mes de outubro- pretende unha renovación, a medio e longo prazo, de coralistas e instrumentistas.

Agardamos que se poida mostrar o traballos destes rapaces, se a súa evolución é a axeitada, a final de curso, como convidados da Coral no seu Concerto dos Amigos.

Tamén a final de curso avaliaremos o funcionamento destas colaboracións co obxecto de continualas de cara aos anos vindeiros, mellorándoas no que sexa preciso e ampliando a outros centros escolares da nosa cidade.

Enviado por coralderuada o 27 de Marzo do 2014 ás 18:08
0 Comentarios
» BASES DO V PREMIO XABIER PRADO LAMEIRO

PREMIO XABIER PRADO “LAMEIRO”

BASES 

 1. A Coral De Ruada organiza e patrocina o Premio Xabier Prado “Lameiro”, de periodicidade anual, coa colaboración da Deputación Provincial de Ourense e do Teatro Principal. 
 2. Con este premio preténdese premiar, de xeito simbólico, o labor desinteresado daquelas persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso coa cultura de Galicia de expresión en idioma galego e de carácter popular, fundamentalmente no eido do folclore e, máis concretamente, na música popular e polifónica galegas. 
 3. O Premio Xabier Prado “Lameiro”, de periodicidade anual, terá carácter de recoñecemento público e, polo tanto, materializarase nun elemento simbólico entregado á persoa ou colectivo premiado. Non leva engadido, por tanto, ningún beneficio económico. O premio consistirá nunha peza artística elaborada por un creador ou creadora de Galicia. 
 4. Calquera persoa -coralista ou non-, entidade ou colectivo poderá facer chegar á Xunta de Goberno da Coral De Ruada, mediante correo electrónico (info@coralderuada.com) ou correo ordinario (Coral De Ruada; Rúa da Paz, 9; 32005 Ourense), propostas de candidaturas para cada edición do premio, xuntando, con cada unha, memoria na que se detallen os méritos da persoa ou colectivo que se propoñen como candidatos ao Premio. A Xunta de Goberno da Coral De Ruada comprométese a facerlles chegar aos membros do xurado elixido cada ano toda a documentación recibida. 
 5. O prazo para a recepción de solicitudes abrangue dende o 17 de marzo até o 21 de xuño de 2014, ámbolos dous inclusive. 
 6. O acto de entrega do premio, que se anunciará do modo máis axeitado, farase preferentemente arredor do 5 de outubro de cada ano -aniversario da reunión fundacional do Coro De Ruada que tivo lugar na “Villa Joaquina” da avenida de Zamora, na capital ourensá- e como homenaxe aos seus fundadores na figura de Xabier Prado “Lameiro”. 
 7. Serán os membros do xurado, seleccionado para cada convocatoria pola Xunta de Goberno da Coral De Ruada, os encargados de propoñeren e votaren as candidaturas e decidiren con total soberanía a persoa, entidade ou colectivo merecente do galardón. 
 8. O xurado estará constituído do xeito seguinte: o presidente e un secretario -con voz e sen voto, neste segundo caso-  designados pola Xunta de Goberno da Coral De Ruada de entre os seus membros, e catro vogais designados pola Xunta de Goberno da Coral De Ruada. 
 9. A Xunta de Goberno da Coral De Ruada, que actuará como organizadora deste Premio, comprométese a respectar e cumprir as decisións do xurado. 
 10. As bases do premio publicaranse nun apartado específico da páxina web da Coral De Ruada (www.coralderuada.com).
Enviado por coralderuada o 21 de Marzo do 2014 ás 18:31
0 Comentarios
» NOVO NÚMERO DA REVISTA CORAL DE RUADA
Neste novo número -concretamente o nº 10, correspondente aos anos 2011 e 2012- mantemos seccións como Discografía propia, Visitas, In Memoriam, De coña, etc. ademais das de información de actividades da Coral (Saúdo do Presidente, A Xunta de Goberno informa e Actividades da Coral De Ruada). Este número ten carácter extraordinario por pretender ser unha especie de homenaxe ao noso cofundador e escritor costumista Xabier Prado “Lameiro” co gallo do septuaséximo aniversario do seu pasamento. Polo tanto, pareceunos oportuno dedicarlle unha parte importante do seu contido. Neste sentido: 
 • O suplemento contén un documentado e minucioso traballo do coralista Xaquín Vales titulado “Homenaxe a Xabier Prado e edición da súa obra”, no que, como o seu título indica, relátanse as homenaxes tributadas pola Coral De Ruada a “Lameiro” nos anos 1928 e 1929, así como a edición das súas Obras Completas na mesma época.
 • Creación en 2010 do Premio Xabier Prado “Lameiro”, para premiar, de xeito simbólico, o labor desinteresado daquelas persoas ou colectivos que destaquen polo seu compromiso coa cultura de Galicia de expresión en idioma galego e de carácter popular, fundamentalmente no eido do folclore e, máis concretamente, na música popular e polifónica galegas.
 • Concesión do Premio Xabier Prado “Lameiro”, nas súas dúas primeiras edicións, ao Real Coro Toxos e Froles de Ferrol (2010) e Grupo de Danzas “Castro Floxo” da Deputación de Ourense (2011).
 Noutra orde de cousas, iniciamos unha nova sección titulada “Galería de retratos vivos”. Viñamos detectando que na nosa revista dedicábanse biografías, homenaxes, estudios, etc. a persoeiros que foron historia da Coral. Neste mesmo número trátase abundantemente sobre a figura de Xabier Prado “Lameiro”, no número anterior sobre Manuel de Dios, en números anteriores sobre Virxilio Fernández, Daniel González, Isolino Canal, etc. A coralista Ana María López Fernández, creadora desta sección, creu oportuno que, tanto coralistas como o resto dos lectores, coñecesen a actuais ruadistas que levan moreas de anos entregados a De Ruada. É o caso do compañeiro Xerardo Gómez Gómez “Chaparro”, que leva na Coral máis de medio século. Ademais, neste número, contamos con traballos dos colaboradores seguintes: 
 • Francisco Xosé Fernández Naval, recoñecido escritor (premio Xerais de novela en 1988), poeta (premio Cidade de Ourense nos anos 1980 e 2007) e ensaísta, que colabora cun fermoso traballo titulado “A Coral De Ruada e Nós”.
 • Xoán Antón Vázquez Casas, o noso director, e José Ramón Estévez Gómez, cóengo da Catedral de Ourense, que analizan, na sección “Análise Musical”, a cantiga “Coral De Ruada” composta por este último en 1969 co gallo do noso quincuaxésimo aniversario.
 • Manuel Blanco Luis, recoñecido poeta ourensán, ex membro do grupo Dolmen, autor dos poemarios “Distante soledad”, “Ben puidera ser isto unha elexía” e “Porque el tiempo no existe”, recentemente publicado en Madrid e presentado en Ourense. Ofrécenos o fermoso poema “In principio erat aqua...”, dedicado a Ourense.
 A revista, que ten unha tirada de 600 exemplares, será distribuída gratuitamente entre os coralistas, Amigos da Coral, prensa, institucións, bibliotecas,  centros galegos, etc.
Enviado por coralderuada o 16 de Decembro do 2013 ás 13:39
0 Comentarios
» PROGRAMACIÓN DE NADAL E REIS
Como tódolos anos, a Coral De Ruada participará activamente na programación do Nadal ourensán. Queremos, deste xeito, feliciar a tódolos nosos Amigos e ourensáns en xeral por estas festas e desexarlle un venturosos ano 2014. A Coral De Ruada participará nos actos seguintes:
 • 27 de decembro de 2013, ás 20,30 horas: Concerto de Nadal na S. I. Catedral de Ourense.
 • 3 de xaneiro de 2014, ás 19,45 horas: Concerto de Reis na Igrexa de Santiago das Caldas.
 • 6 de xaneiro de 2014, ás 12,00 horas: Misa de Reis na S. I. Catedral de Ourense.
Enviado por coralderuada o 10 de Decembro do 2013 ás 14:34
0 Comentarios
 © Coral de Ruada | 19-04-2014 | 2 usuarios activos   | Confidencialidade ACV Galaica